Facebook Twitter
simarticles.com

Một Công Cụ Tìm Kiếm Cho Trang Web Của Bạn

Đăng trên Bước Dều 25, 2023 bởi Franklyn Rassmussen

Nếu bạn có một trang web động lớn (chạy theo hệ thống quản lý nội dung) với mức thông tin cao hơn, việc triển khai tính năng tìm kiếm có thể tăng khả năng sử dụng và thân thiện với người dùng của trang web của bạn. Khách hiếm khi sẵn sàng lướt qua từng phần của trang web của bạn, xem xét từng dịch vụ hoặc tìm kiếm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của họ.

Nhưng một công cụ tìm kiếm trang web có thể cung cấp nhiều hơn là cải thiện tính thân thiện với người dùng; Nó có thể mang lại lợi ích cho bạn cải thiện chiến lược tiếp thị internet và thậm chí chiến lược tiếp thị trực tuyến tổng thể của bạn, để trở thành công cụ tiếp thị ấn tượng.

Bằng cách lưu trữ các truy vấn tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của bạn và xem xét chúng trong khu vực quản trị tư nhân của bạn (hoặc hệ thống quản lý nội dung), có thể xác định chính xác hơn những gì khách truy cập trang web của bạn đang tìm kiếm nếu họ truy cập trang web của bạn.

Tính năng đơn giản này có thể hỗ trợ bạn:

Cải thiện trang web của bạn

Nếu bạn phát hiện ra một truy vấn tìm kiếm yêu thích không phải là nội tuyến bằng cách sử dụng những gì có thể cung cấp, bạn có thể muốn phát triển nội dung có thể thỏa mãn tìm kiếm của họ vì một lý do nào đó, thay vì để lại cho họ một trang "Không có kết quả nào được tìm thấy" Hoặc là hơi thất vọng, gần như thất vọng, anh ta có thể tìm kiếm thông tin một trang web khác.

Cải thiện các hoạt động quảng bá trang web của bạn

Bạn cũng có thể thấy rằng nội dung mà bạn tạo ra thường được tìm kiếm thông qua Major SE, do đó bạn đang cải thiện khả năng truy cập của công cụ tìm kiếm internet trong khi thỏa mãn các khách hàng tiềm năng này đồng thời.

Theo dõi các truy vấn tìm kiếm cũng có thể cho bạn biết loại lưu lượng truy cập nào bạn đang thu hút vào trang web Internet của mình - nếu các truy vấn tìm kiếm thực sự không nhất quán khi sử dụng những gì bạn cần cung cấp, điều đó có nghĩa là thời gian của bạn và nỗ lực của bạn đã nhắm mục tiêu vào đối tượng không chính xác và Bạn sẽ phải hành động nhanh nếu bạn muốn trang web của mình hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình.

Cải thiện doanh nghiệp của bạn

Một truy vấn tìm kiếm thậm chí có thể dẫn đến một ý tưởng tươi sáng ly kỳ cho một giải pháp mới để phát triển tổ chức của bạn; Cho dù một giải pháp mới để đa dạng hóa bằng một dịch vụ hoặc sản phẩm mới mà bạn có thể thấy thị trường hoặc cải thiện cách bạn giao tiếp với khách hàng trong mỗi lần tiếp thị và bán hàng của bạn bằng cách hiểu cách nói ngôn ngữ của họ và tránh xa việc sử dụng quá mức biệt ngữ rằng chỉ có bạn cũng như các đối thủ cạnh tranh của bạn hiểu.

Thực hiện tính năng tìm kiếm trên trang web của riêng bạn là một cách tốt để có nhiều hơn từ lưu lượng truy cập trang web của bạn khi so sánh với việc bán hàng hoặc email yêu cầu dịch vụ của bạn - họ đang hỗ trợ bạn phát triển ý tưởng mới cho trang web cũng như doanh nghiệp của bạn mà không cần Biết nó!.