Facebook Twitter
simarticles.com

Các Bước để Thành Công Kinh Doanh Trực Tuyến

Đăng trên Bước Dều 16, 2024 bởi Franklyn Rassmussen

Tại sao hầu hết các doanh nghiệp nhỏ hơn trực tuyến thất bại? Vì họ bỏ bê để nhận ra và làm điều gì đó về sự khác biệt sâu sắc giữa thương mại ngoại tuyến và trực tuyến. Ngoại tuyến, đó là về "Vị trí, Vị trí, Vị trí." Đặt tổ chức của bạn nơi mọi người đám đông và bạn đã sẵn sàng. Chuẩn bị đăng ký tiền của bạn sẵn sàng! Trực tuyến, các doanh nghiệp nhỏ hơn bỏ qua việc hành động trên thực tế thiết yếu về cách mọi người sử dụng web. Không ai "đi qua." Họ tìm kiếm "thông tin, thông tin, thông tin."

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần nỗ lực, nhưng hiểu làm thế nào để tạo ra một kinh doanh thành công có thể đơn giản hơn bạn tưởng tượng. Cung cấp thông tin theo yêu cầu liên quan đến điều gì đó bạn hiểu hoặc đam mê. Trong tương lai, phần còn lại sẽ dễ dàng chảy. Sử dụng quy trình 4 bước sau đây để tạo kinh doanh web của bạn theo cách thông minh.

Nội dung

Người dùng web tìm kiếm thông tin và giải pháp. Họ không tìm kiếm bạn. Họ thậm chí không thực sự hiểu bạn tồn tại. Họ cần thông tin mà bạn sở hữu mặc dù. Vì vậy, hãy cho nó trong tâm trí của họ. Chuyển đổi kiến ​​thức của bạn thành nội dung theo yêu cầu. Để đạt được thành công trực tuyến, hãy bắt đầu nơi khách truy cập của bạn bắt đầu - tại các công cụ tìm kiếm khác nhau.

Lưu lượng

Nội dung của bạn xếp hạng cao tại các động cơ như Google, Yahoo! và MSN. Nội dung xếp hạng cao của bạn đang thu hút khách truy cập miễn phí, nhắm mục tiêu, mở đến mua. Những khách hàng trong tương lai này gặp bạn cũng như dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn tại trang web của bạn. Khi bạn cung cấp nội dung tuyệt vời, các công cụ tìm kiếm khác nhau cung cấp cho bạn khách hàng miễn phí! Bạn sẽ cần khách truy cập và các công cụ tìm kiếm khác nhau phải cung cấp SERP tuyệt vời. Đó là một tình huống có lợi cho mọi người tham gia.

Pre-sell

Hoàn thành những người lạ bắt đầu phát triển niềm tin và niềm tin vào bạn. Họ làm điều đó khi bạn bán trước họ bằng cách cung cấp quá nhiều những gì những điều này đang tìm kiếm- thông tin nguyên bản, có liên quan, giải quyết vấn đề của họ hoặc trả lời câu hỏi của họ. Xây dựng một mối quan hệ trực tuyến có thể là cách cuối cùng để tạo ra những người hâm mộ cuồng nhiệt! Truyền bá truyền miệng và bạn cũng nhận được nhiều khách truy cập hơn.

Monetize

Chuyển đổi người hâm mộ ấm áp, bán trước thành thu nhập. Đó được gọi là kiếm tiền. Trái với niềm tin phổ biến đây thực sự là phần dễ dàng. Trước đây bạn đã tạo nội dung, nhận khách truy cập miễn phí và phát triển mối quan hệ đáng tin cậy bằng cách sử dụng chúng. Kiếm tiền không thể xảy ra trong trường hợp bạn bỏ qua trước tiên thực hiện quy trình giao thông nội dung. Đó là nơi 99% doanh nghiệp điện tử nhỏ thất bại.

Thành công trong hầu như bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể là kết quả của nỗ lực. Học cách chính xác để chinh phục web rất đơn giản hơn nhiều người tưởng tượng nó. Chọn các công cụ tốt nhất và xây dựng E-Empire của bạn một cách dễ dàng.